Hva er smerte? Del 1 - Har det i det hele tatt noe å si?

Dette er del 1 av en serie bloggposter som vil omhandle spørsmålet "Hva er smerte?". Vi vil undersøke hva smerte er, hva som påvirker smerte og hva dette har å si for deg som opplever smerte. I del 1 ser vi nærmere på hvorfor dette spørsmålet i det hele tatt er relevant.  

Mange har vondt

I Norge i dag har ca 25% av befolkningen til en hver tid det vi kaller for langvarig smerte (1), altså smerte som har vart i mer enn 3 måneder (2). Dette koster samfunnet flere milliarder kroner hvert år (3), noe som dekker alt i fra behandling til sykefravær, men som allikevel er ekstremt mye penger. 

Mer behandling og mer smerte

Dessverre er det slik at antall mennesker som sliter med langvarig smerte ikke har minsket de siste tiårene. I 1996 var omtrent 20 % av USAs befolkning hemmet av langvarig smerte, i 2005 var andelen økt til 25%. Denne økningen skjedde samtidig som beløpet brukt på  billeddiagnostiske undersøkelser, injeksjoner, operasjoner og smertestillende medikamenter doblet seg. Selv om vi stadig bruker mer resurser på å bli kvitt disse langvarige plagene ser effekten altså ut til å være fraværende (4, 5).

Grafen illustrerer utviklingen i antall personer i USA hemmet av smerte (rød linje) og kostnader knyttet til helsetjenester relatert til muskel- og skjelettplager (blå linje) i perioden 1996-2005 (4,5).

Det er vanskelig å navigere med feil kart

Er det noe vi har misforstått? Si at du fikk i oppgave å finne frem i Beijing ved hjelp av et kart over Alta. I grunn en ekstremt frustrerende oppgave. I dette tilfellet er det tydelig at problemet er at du har feil kart. Si at du så fikk i oppgave å finne ut av et smerteproblem med utgangspunkt i feil kart. Også en ekstremt frustrerende oppgave. Dersom kartet er feil er det ikke lett verken å navigere seg frem i Beijing eller å forstå et smerteproblem (6).

Smerte er smerte, skade er skade

Ved første øyekast kan smerte virke som et mål på skade - noe som forteller oss om vi er skadet og hvor alvorlig skaden er - men det er det ikke. Prøv det her: Bøy håndleddet ditt til ytterstilling, og legg så på litt ekstra press. Når du kjenner det gjør vondt slipper du opp og rister løs. Er håndleddet ditt skadet? Nei, det er helt intakt. Selv om det gjorde vondt. Dette er et eksempel på smerte uten skade. Det samme gjelder det å sparke tåen i en dørkarm. Det kan gjøre vanvittig vondt, men som regel roer smerten seg i løpet av sekunder til minutter. Det tilhører sjeldenhetene at dørkarmsparket ender i skade. Vi kan også oppleve skade uten smerte. Skade uten smerte helt til vi ser skaden. Alvorlige skader uten smerte. Og smerte i kroppsdeler vi ikke har. Det er også vanlig at folks smerteopplevelse er svært forskjellig ved nøyaktig samme skade, eller nøyaktig samme kirurgiske inngrep (7). Og hadde vi samlet sammen en gjeng med mennesker for så å utsette hendene deres for et stimuli på 49 grader celsius, så ville de opplevd alt i fra ingen smerte til utenkelig vondt (6). For mer info, se SMERTE ER SMERTE, SKADE ER SKADE.

Grafen illustrerer hvor forskjellig folk opplever et stimuli på 49 grader celsius (6)

.

Alle disse eksemplene tyder på at smerte ikke kan brukes til å si sikkert om vi er skadet eller hvor stor en evt skade er. De tyder også på at det er mer enn bare stimuliet eller kroppstilstanden akkurat der hvor vi opplever smerte som har noe å si for smerteopplevelsen. Dersom smerte var et direkte mål på skade i det området hvor smerten føles, så burde ikke håndleddet ditt ha gjort vondt da du bøyde det, eller tåen vært smertefull da du sparket i dørkarmen. Kevin Ware (basketballspilleren) burde hatt kjempevondt da han brakk foten, bygningsarbeideren burde ikke hatt vondt i det hele tatt og folk burde oppleve samme skade eller samme kirurgiske inngrep som akkurat like vondt.

Hvordan vi forstår smerte påvirker hva vi gjør

Hvordan vi forstår smerte har betydning for samfunnet som en helhet, men mest av alt har det stor betydning for personen som lever med langvarig smerte. Hva vi tror smerte er vil både påvirke hvordan vi forholder oss til smerte og det vil styre hva vi gjør for å prøve å påvirke smerte. Det å betrakte smerte som et sikkert tegn på skade der hvor smerten føles har medført en stor økning i blant annet bruk av billeddiagnostikk og kirurgiske inngrep. Disse tiltakene fungerer godt i behandling av en del alvorlige skader og sykdommer, men de har ikke medført en endring i antall personer som er plaget av langvarig smerte. Statistikken tyder på at vi må endre strategi. Smerte er smerte, skade er skade. Vi kan ikke fortsette å navigere etter skade-kartet, vi må navigere etter smerte-kartet. 

Følg med videre og hold deg oppdatert på smerte, bevegelse og skadeforebygging ved å like siden på Facebook.

Gjerne ta en titt på den nye hjemmesiden til klinikken.

Referanser:

1. Folkehelseinstituttet. Helsetilstanden i Norge 2018. Rapport 2018. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2018.   

2. Treede RD, et al. A classification of chronic pain for ICD-1. Pain. 2015 Jun; 156(6): 1003-1007.

3. Lærum E, et al. Et muskel- og skjelettregnskap - Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. MST VFORMI. 2014; 200(2): 92. 

4. Deyo RA, et al. Overtreating chronic back pain: time to back off? J Am Board Fam Med. 2009; 22(1): 62-68.

5. O'Sullivan P. Information presented at "Making sense of back pain - a cognitive functional approach" course. London 2017 June.

6. George SZ. 21st John H.P. Maley Lecture: Pain management: road map to revolution. Phys Ther. 2017; 97:217-226.

7. Fillingim RB. Individual Differences in Pain: Understanding the Mosaic that Makes Pain Personal. Pain. 2017 April ; 158(Suppl 1): S11-S18.

Utvalgt innlegg
Innlegg kommer snart
Følg med videre...
Siste innlegg
Arkiv
Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

FYSIO-LOGISK

morten@fysio-logisk.no

Fysioterapi Haugesund og Karmøy